Thursday, June 9, 2011

ახალი გადახდის მეთოდები: საქართველოს ბანკი და ipay

მოხარული ვართ გაცნობოთ, რომ 2011 წლის 9 ივნისიდან გადახდის მეთოდებს დაემატა საქართველოს ბანკის საგადამხდელო არხები:
1. ფიზიკური პირების ინტერნეტ ბანკინგი
2. სატელეფონო ბანკინგი
3. ვებ-საიტი ipay.ge
4. სერვის ცენტრებში ოპერატორებთან გადახდა
5. მეტროს სერვის ცენტრებში

ასევე მომდევნო კვირიდან დაემატება საქართველოს ბანკის ფეიბოქსის აპარატები.

21 comments:

ell said...

aliluia :D

N0D4R said...

პრო კრედიტ ბანკის ინტერნეტ ბანკინგიც დაამატეთ ფლზ

irakli said...

siaxleebs bolo ar uchans :)

USA2GEORGIA said...

მადლობა!
ჯერ სად ხართ :)

Jnosy said...

Ammex - ით უკვე გადავიხადე დღეს, თანაც ინტერნეტ ბანკინგით :)

Davit said...

აბონენტის ნომერი?

Lado said...

marTalia am konkreTul Temas ar eseba, magram meramdened ukda gaakeToT ganaxleba xelSekrulebaSi, iSe rom ar aRniSnoT wiTlad, nuTu ar iciT rogoraa miRebuli msgavs SemTxvevebSi ?
msgavsi saqcieli arafriT ar gansxvavdeba motyuebiT xelmowerili xelSekrulebisgan, yvela cvlileba unda dafiqsirdes WiTlaaad !

USA2GEORGIA said...

Lado - ხელშეკრულების დასაწყისში ხომ წერია ბოლო განახლების დრო და პუნქტები რომლებიც განახლდა. მაინც გავაწითლოთ?

David said...

erti txovna mekneba , tu shemdegistvis amas gaitvalistcinebt. ikneb tkveni opisi cota male gaigos xolme, radgan momxmarebelma moascros mand mosvla da mere samsaxurshi casvla. 9 saatze tu gaigeba dzalian moxerxebuli da kargi ikneba memgoni kvelasatvis. madloba cinascar.

Lado said...

diax, ratqmaunda, aucileblad.
da aseve gtxovt calke gaxsnat blog-i 11.10. puntqis damatebastan dakavshirebit. mainteresebs mizezebi ?

USA2GEORGIA said...

Lado - ხელშელრულების ცვლილების შესახებ ყველა მომხმარებელი იღებს ამავე ხელშეკრულების დასაწყისში ყველა ინფორმაციას, მათ შორის პუნქტების ჩამონათვალს რომელიც იცვლება ან ემატება.

მოგახსენებთ, რომ ამავე ხელშეკრულების 11.8. პუნქტის მიხედვით, კომპანია USA2GEORGIA უფლებას იტოვებს კლიენტის წინასწარი ინფორმირების შემდეგ, მასთან შეთანხმების გარეშე, შეცვალოს მომსახურების მიწოდების პირობები.

ასევე, კომპანიას არ აუღია ვალდებულება მომსახურების პირობების შეცვლის განმარტებების შესახებ, თუმცა კონკრეტულ გადაწყვეტილებების განხილვა შეგიძლიათ ფეისბუკის ან კომენტარების საშუალებით ნებისმიერ დროს.

Display Name said...

აბონენტის ანგარიშის ნომერში რა უნდა ჩავწერო?

USA2GEORGIA said...

Display Name - იგულისხმება ოთახის U ნომერი, რასაც რეგისტრაციის შემდეგ იღებთ ჩვენთან.

alex kurt said...

pirvelad vapireb am servisis gamoyenebas da ipay-t balansis Sesavsebad ver gavarkvie

აბონენტის ანგარიშის ნომერი

iqneb ganmimartot...

alex kurt said...

U nomeri sadaa nachvenebi - iPay rom gamoviyeno...?

USA2GEORGIA said...

Alex- Ipay მხოლოდ საქართველოს ბანკის კლიენტებისთვის არის.

Anonymous said...

კარგი იქნბოდა რომ თქვენი ოფისი ქალაქის ცენტრში ყოფილიყო. რადგანაც ცოტა მოუხერხებელ აგილზეა. მიცკევიჩზე კარგ ადგილზე იყავით.

pipo said...

ცუდია რომ ფასდაკლება გაუქმდა! ეს არ უნდა გექნათ! მე ასე ვფიქრობ:(

USA2GEORGIA said...

pipo - ფასდაკლებები და აქციები კიდევ იქნება და არაერთხელ.

patiko84 said...

ჩემის აზრით ასევე კარგი იქანება თქვენი სერვისით აქტიურ და პოპულარულ მომხმარებლებს ხიშრად სარგებლობისთვის რამე ფასდაკლება რომ გაუკეთოთ, ან შეღავათი... :) მემგონი ურიგო არიქნებოდა...

Samurai Girl said...

რაღაც სულ უარყოფითი კომენტარებია :D
ძალიან მომწონს თქვენი მომსახურეობა. არც ფასებია მაღალი და ყველაფერი უფრო მოსახერხებელი ხდება. აღარ მჭირდება არსად მისვლა. ახალი ადგილიც მშვენიერია. უფრო დიდია, მეტი ოპერატორები არიან და ახლოს პარკინგი აღარ არის შეუძლებელი. ქალაქის ცენტრში იმხელა ტერიტორია ვერ იქნებოდა საწყობისთვის.

მოკლედ :) დიდი მადლობა და წარმატებები

Post a Comment

დახმარებისთვის გთხოვთ გამოგზავნოთ წერილი ელ-ფოსტაზე: sales@usa2georgia.com